Performansınızı Gerçekçi Hedeflerle Yönetin

Hayallerimizi Gerçekleştirecek İstek ve Coşkuya Sahip miyiz?

Önceki makalelerimde her şeye hayal kurmak ile başlayın demiştim. O hayalleri amaçlara, amaçları hedeflere, hedefleri projelere, planlara ve eyleme döktüğünüzde ancak o hayaliniz gerçek olacağını belirtmiştim. Amaçlar, belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşılmak istenen sonuçlar demektir. Hepimiz, gelecekte olmak istediğimiz yerle ilgili bir arzulara sahibiz. Hepimizin gelecek hayali bireysel olarak da kurumsal olarak da olabilir, bugünden daha iyi ve farklı bir konumda, daha iyi ve farklı bir yapıda olmaktır.

Ancak çoğu zaman bunlar hep istek ve arzu ile kalmaktadır. Eğer bunları gerçekleştirmekle ilgili coşkuya sahip değilseniz ve sizi harekete geçirecek bir motivatör yoksa hep söyler dururuz ama sonuç alamayız. “Yarından itibaren kesinlikle ……… yapmaya başlıyorum”, “gelecek hafta/ay/yıl vb”, hatta önümüzde bayram var çok sık duyarız “bu bayramdan sonra İnşallah başlayacağım/yapacağım/bitireceğim”. İşte bununla ilgili ifadeler sadece ifade boyutunda kalır ve hiçbir zaman istenilen sonuca ulaşamayız.  Bir heyecanla bir bakmışız başlamışız ama ya sonrası; ertelemeler başlar ve iş kendimizi kandırmakla kalır.

Vizyonumuza yani gelecek resmimize ulaşmada bizi hareketsiz kılan, motivasyonumuzu azaltan, coşkumuzu yok eden, heyecanımızın kaybolmasına neden olan, çabalarımızın devamını getirmekten bizi alıkoyan nedir? Öncelikle “İlk Adımı Atmadaki Cesaretsizliğimizdir”, “Rahatlığımızdır”, daha sonra ise “Amaçsızlık, Hedefsizlik” ya da “Doğru ve Gerçekçi Hedef Tanımlamama” dır. Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler, ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

Doğru ve Gerçekçi Hedeflerimiz Nelerdir?

Çoğu zaman hedef olarak tanımladığımız şeyler;  gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir sorumluluk hissetmediğimiz, hesap vermek ihtiyacı hissetmediğimiz, genel beklenti ifadelerin kullanıldığı(İngilizcemi iyi seviyeye getireceğim gibi), ölçemediğimiz, zaman kısıtı olmadığı için kendimizi rahat ve baskı altında hissetmediğimiz bazen gerçekçi olmayan ifadelerdir. Böyle ifadeler kullandığımızda çoğu zaman “temenni ederim”, “ümit ederim ki”, dilerim ki”, “ inşallah” gibi sözcükleri cümlelerimizin ya başında ya da sonunda kullanırız.  Dilek ve temenniden öteye gitmeyen, ayakları yere basmayan bu ifadeler sanki hedeflerimiz gibi gözükür ancak onlara doğru hareket etmeye başladığımızda ya yok olurlar ya da zaten var olmayan netliklerini hemen yitiriverirler. Halbuki bu hayal kırıklıkları ve pes etmişlik duygusundan kurtulmak çok kolay görünmese de doğru araç kullanıldığında kolaylaşır… Bu doğru araç ise DOĞRU ve GERÇEKÇİ HEDEF BELİRLEME….  Hedeflerinizi belirlemek istiyorsanız ve bir çalışansanız önce kendinize şu soruyu sorun “bu şirket bana neden maaş ödüyor?” Örneğin bir satışçı der ki; “yeni müşteri bulmam için”, “eski müşterileri elde tutup satış hacmini arttırmak için”, tahsilat yapmak için vb.”   Buradan ana sorumluluklarınızı çıkarırsınız, ardından her bir sorumluluk için görevlerinizi belirleyin (Örneğin: “Yeni Müşteri bulmak için potansiyel müşterileri araştırmak, randevu almak, ziyaret etmek, teklif vermek, teklifi takip etmek vb”), sonra her bir göreviniz için hedeflerinizi  (Örneğin: 2016 sonuna kadar minimum 100 yeni müşteri ziyareti gerçekleştirmek vb.)  ve bu hedefe nasıl ulaşacağınızla ilgili eylem planlarınızı belirleyin.

Peki Doğru ve Gerçekçi Hedefler Belirlerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1.Öncelikle amacınızı belirleyin yani 3-5 yıl sonra o konuda nerde olmak istediğinizi belirleyin. Amacınızın somut ölçülebilir olması şart değil. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.  Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.  Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

2.Amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

3.Hedef ulaşmak istediğiniz amacı destekleyici olmalıdır.

4.Hedef kapsamlı ve büyük bir hedef ise parçalara ayırın. Daha sonra hedef olarak belirleyeceğiniz her şey sadece ve sadece bir konu ile ilgili olsun. Hedefin içinde birden fazla hedef yer almasın.

3.Belirlediğiniz hedefi nasıl değerlendireceğinize dair mutlaka bir ölçü geliştirin ve bu ölçüyü nasıl kullanacağınıza karar verin.

4.Belirlediğiniz hedefin güzel bir hayal mi, yoksa ulaşılması zor ama gerçekçi bir hedef mi olduğunu test edin.

5.Eğer hedefinizin gerçekçi olduğuna karar verdiyseniz, dönün bir de kendi yetenek ve yetkinliklerinize bakın.

6.Mutlaka ama mutlaka, hedefleriniz için zaman sınırı koyun. Hedefleriniz İngilizce ifadelerin baş harflerinden oluşan SMART+C tekniğine uygun yazılsın. KISACA hedefleriniz;

  • SPESİFİK
  • ÖLÇÜLEBİLİR
  • GERÇEKÇİ
  • ULAŞILABİLİR
  • ZAMAN SINIRLI
  • MÜŞTERİ ODAKLI olmalı

Örneğin; “60 olan Yabancı Dil Sınavı İngilizce notumu 2019 yıl sonuna kadar minimum 75’e çıkarmak.”

Hayatımızda Doğru ve Gerçekçi Hedefler Belirmenin Bize Katkıları Nelerdir?

Bu yazılan hedefleri nasıl gerçekleştireceğinizle ilgili bir stratejiniz olsun, hedefin gerçekleşmesi ile ilgili çözüm adımlarının olduğu, her bir adımın başlangıç ve bitiş tarihlerinin olduğu, sorumlusunun ve varsa kullanılacak maddi kaynakların belirlendiği bir eylem planınız olması halinde bu hedeflere emin adımlarla ulaşacağınıza inanıyorum. İşte bu hedefleri amaçlarınız doğrultusunda belirlediğinizde gelişiminizin ivmesinin arttığına, yaptığınız işten aldığınız zevkin fazlalaştığına, motivasyon düzeyinizin geliştiğine yani PERFORMANSINIZIN arttığına şahit olacak ve şaşıracaksınız. Her bir ulaştığınız hedef size amacınıza götürecek, amaçlarınız sizin misyonunuzun ve vizyonunuzun gerçekleşmesinde destek olacaktır. Yani hayalleriniz hayal olmaktan çıkıp vizyon olarak sizi gelecek ve asıl resminize ulaşmanızı sağlayacaktır. Nice güzel hedeflere ulaşmanız dileğiyle…

Dr. Barbaros KON

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top