Akdeniz Turizm Vakfı yeni projelere imza atıyor

AB Fonu ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün desteğiyle Malta merkezli olarak kurulan Akdeniz Turizm Vakfı (Mediterranean Tourism Foundation – MTF), turizmin sürdürülebilirliği için yeni projelere imza atıyor.

Vakıf, 2019 yılında altıncısı gerçekleştirilecek Akdeniz Turizm Forumu’nda yer alacak konuları belirlemek ve belirlenmiş stratejik alanlar ile ilgili 2019 yılı planlarını netleştirmek üzere yönetim kurulu üyeleriyle Malta’da 11-13 Ekim tarihleri arasında yoğun bir toplantı gerçekleştirdi. MTF Onursal Başkanı ve Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca’nın davetlisi olarak katıldığımız toplantıda, ayrıca Gürcistanlı olan ve bu sene yeni seçilen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvilli ile de tanışma fırsatı bulduk.

Malta Cumhurbaşkanı’nın ikametgahı olan San Anton Sarayı’nda gerçekleşen toplantılar üç gün aralıksız sürdü. UNTWO Genel Sekreteri ve Malta Cumhurbaşkanı’nın aktif katıldığı toplantıların bu seneki farkı, farklı ülkelerden farklı konularda otorite sahibi kişilerin de çağrılarak, ortak aklı oluşturma isteğiydi. Türkiye’den de FIJET Turkey-ATURJET Başkanı Delal Atamdede’nin katıldığı ve birçok farklı düşünceyle MTF vizyonuna ve misyonuna destek verdiği toplantılara ayrıca, Gana Kralı’nın temsilcileri ve Çin’den temsilciler de katıldı. Toplantılarda değinilen ana hususlar ise şu şekilde gerçekleşti:

2019 YILINDA NELER YAPILMASI PLANLANIYOR?

Öncelikle, Akdeniz Turizm Forumu’nun daha önce Filistin’de gerçekleştirildiği gibi küçük ölçekte diğer ülkelerde de yapma ve bu enerjiyi yayma kararı alındı. Bu ülkeler başta Türkiye olmak üzere Arnavutluk, İtalya, Mısır ve Hırvatistan olarak belirlendi. Ayrıca, Türkiye’de deniz turizmiyle ilgili Bodrum’da, inanç turizmiyle ilgili İtalya’nın Assisi şehrinde, Tunus ve Cezayir’de olmak üzere toplam dört yerde ofis açılması planlandı. Eğitim anlamında turizm ve kültürler arası çalışmalar ile ilgili turizm okulları ve turizm operatörleri tarafından desteklenecek Akdeniz Enstitüsü kurulmasına karar verildi. İlk girişim online olarak yapılacak ve “Turizm Liderliğinde Kadınlar” konusu işlenecek.

Toplantıda ayrıca MTF’nin stratejik proje alanları görüşüldü. Bunlar; “Enerji ve Çevre”, “Kültür”, “Spor”, “Sanat ve Müzik”, “Yiyecek”, “Akıllı Teknoloji”, “Ürün ve Bilgi” olarak belirlendi. Her biriyle ilgili proje önerileri sunuldu ve katılımcılardan fikirler alındı. Bunlardan bazıları; enerji ile ilgili oteller için Siemens ile işbirliği yapılarak, gerçekleştirilen enerji verimliliği çalışmaları ve yazılımı. Bu çalışmanın restoranlara uyarlanması üzerine ayrıca çalışılacak. Diğer projeler ise karbon ayak izi, alternatif enerji kullanımı ve su yönetimi çalışmaları üzerine yapılmakta.

Kültür, spor, sanat ve müzik ile ilgili ise en büyük projelerden biri olan Akdeniz Turizm Orkestrası, 55 kişiyle kurulmuş ve ilk sunumunu da 2018 yılındaki forumun gala gecesinde yapmıştı. Bu toplantıda orkestraya farklı Akdeniz ülkelerinden de yeni sanatçıların katılması kararlaştırıldı. Akdeniz Müzik Ödülleri, Müzik Akademisi ise bu ana başlıktaki diğer projeler olarak ortaya çıktı ve ilk müzik festivalinin Radyo İtalya desteğiyle yapılmasına karar verildi. Hintlilerin Diwali Festivallerini  örnek alarak yapılacak Akdeniz Işık Festivali ve Fatima, Bethlehem, Hırvatistan, Assisi, Mısır ve Slovenya’yıda dahil ederek, Akdeniz Noel Destinasyonu yaratarak geliştirilecek inanç turizmi görüşüldü.

Diğer bir proje de yiyecek konusunda yapılacak “Akdeniz Yiyecek” markasını yaratmak oldu. Akdeniz yiyeceklerini bir şemsiye markası altında toplamak amacı olan bu projenin ilk girişimi zeytinyağı üzerine yapılacak. Ayrıca, Malta Mdina’da workshop’ların da olacağı ilk Akdeniz Yiyecek Festivali gerçekleştirilecek. Akıllı teknoloji konusunda Wifi’nin tüm turizm bölgelerinde serbest olarak kullanılabilecek AR-LIFE projesi paylaşıldı. Ürün konusunda ise global lüks turizmi ve pazarını Akdeniz’e getirebilmek ve çekebilmek ile ilgili yapılacak projeler sunuldu. Ayrıca, Bodrum-Malta ve İtalya’daki Viareggio arasında yat yarışlarının yapılmasının yat turizmini Akdeniz’e çekmek için iyi bir fırsat olacağı konuşuldu, bu konuda neler yapılacağı planlandı. Akdeniz kıyılarında seyreden kaptanlar için denizcilik lisansı oluşturulması ise ayrı bir proje olarak sunuldu.

Bu projelerin sunumu sırasında Açık Hava Müzesi ve Calypso Denizaltı Müzesi projeleri, hayli dikkat çeken iki önemli proje oldu. Akdeniz turizminin gelişmesi için şehirlerin özellikle altyapı çalışmalarının ve görselliği adına yapacakların önemli olduğu vurgulanarak, bu konuda İngiltere’den Prof. Dr. Peter Sharratt dinlendi, İtalya’dan gelen Belediye Başkanı Marzio Zirafa’nın görüşleri alındı. Ayrıca, ölçülemeyen şeyin yönetilemeyeceği anlayışı ile turizmin tüm kritik başarı performans göstergelerini belirlemenin ve bu göstergelerin farklı yerlerde kıyaslamaları ile ölçülmesini ve karşılaştırılmasını sağlayacak bir altyapının oluşturulması da görüşüldü. Bu toplantılarda özellikle Malta’yı bazı projelerin uygulamasında örnek model olarak almak adına Malta üzerinde uygulamak ve bunu diğer tüm Akdeniz ülkelerine olumlu ve olumsuz deneyimlerle yayabilmek üzerine anlaşıldı.

FIJET Turkey-ATURJET Başkanı Delal Atamdede’nin gündeme getirdiği bir konu da çok önemliydi. O da gazeteci, yazar ve blogger’ların Akdeniz turizminin gelişiminde ne kadar önemli olduğunu vurgulamasıydı. Bu kapsamda TIME dergisinin kapağında çıkan iki yanlış kelimenin Akdeniz turizmini nasıl etkilediği tartışıldı. Bu yüzden seyahat gazetecisi değil, turizm gazetecisi olarak bu kişileri isimlendirmenin ve eğitmenin önemini vurguladı. Atamdede ayrıca, FIJET Akademi’de genç gazetecilerin nasıl eğitimden geçirildiğini, bu sene yapılan FIJET Akademi çalışmasını örneklendirerek verdi. Ayrıca turizme gönül veren dünya çapındaki SKAL, UFTAA vb. global turizm örgütleri ile işbirliği içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz Turizm Vakfı (MTF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Barbaros Kon da özellikle bu sektörde yeni jenerasyonun hazırlanması ve eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantı masasına bakıldığında yaş ortalamasının tahminen 56 civarında olduğunu gözlemleyen, en baştan bu gibi toplantılarda ve yönetim kurullarında gençlerin olmasının enerjiyi, dinamizmi arttıracağına inandığını ifade eden Kon’un önerisi üzerine, konu hakkında projelendirme yapılmasına karar verildi. Tüm projelere stratejik bakış açısı ile bakılarak, her belirlenen stratejik amaç doğrultusunda kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi, her bir kritik başarı faktörü doğrultusunda hedeflerin ve eylem planlarının belirlenmesi gerektiği ve çalışmaların buna göre yapılması gerektiği vurgulandı. Her bir ülkeyi temsil eden yönetim kurulu üyelerinin, bu doğrultuda kendi ülkesinde yapacağı projeleri belirlemesi istendi. Dr. Barbaros Kon, MTF adına ülkemizde ve ülkemizin turizmine katkı koymak adına 2019 yılında neler yapacaklarını sundu. Özellikle Türkiye’de yapabilecek MTF konferansını ve Türkiye Merkezli Uluslararası Down Sendrom Federasyonu ile yapılacak çalışmayı paylaştı.

Kon’un diğer vurguladığı bir konu da turizm sektöründe “Big Data” denilen verilerin ne yazık ki yüzde 80’inin kullanılmadığı oldu. Halbuki veriyi kullanabilen, onu anlayabilen, işleyebilen, veriden bir değer çıkarabilen, onu görselleştirebilen ve başkalarına anlatabilenin gelecekte çok daha başarılı olabileceğini vurguladı. Akdeniz turizmi ile ilgili tüm verilere hakim olunması gerektiğini özellikle vurguladı. Hatta turizmde kadına ve turizmin yönetiminde kadına daha fazla önem verilmesi gerektiği söylendiğinde, Barbarıs Kon da katılımcılara bu konuda verilerle cevap vererek, ancak Akdeniz turizminde kadınlarla ilgili bir verinin olmadığını da göstererek bu konuda çalışma yapılmasını vurguladı.

TURİZMDE KADININ LİDERLİĞİ

Özellikle Malta Cumhurbaşkanı’nın bayan olmasının etkisiyle, kendisi tarafından turizmde bayan çalışan sayısının arttırılması gerektiği ve özellikle yönetim kademelerinde daha fazla bayanın yer alması, yeni bayan liderlerin çıkarılması gerektiği vurgulandı. Hatta bu konuda yönetim kuruluna bayan üyeler dahil edilerek başlanılması gerektiğinin altı çizildi. Dr. Barbaros Kon da dünya nüfusunda kadınların oranın yüzde 49.8 olduğunu, dünyada çalışma hayatında olan 3 milyar insanın sadece 1.2 milyarının kadın çalışan olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den ve Türk turizmindeki bayan sayısından bahsederek veriler paylaştı.

Buna göre, öncelikle Türkiye’de kadın nüfusunun yüzde 25.9’u çalışma hayatında. Türkiye’deki yönetim kademelerini dolduranların arasında bayanların oranı ise yüzde 16.7. Turizm sektörünün tüm Türkiye’deki iş hayatına verdiği işgücü katkısı sadece yüzde 6.8. Türkiye’de turizm çalışanların yüzde 25’i sadece kadın. Yönetim kademesinde bulunanlar arasında kadının yeri sadece yüzde 9.3. Eğer tüm bu datalar Akdeniz turizmi için bilinip, bu datalardan yola çıkılarak yeni hedefler belirlenip harekete geçilirse, başarılı olunacağı inanıldığı ifade edildi. Bu sene özellikle kadın yöneticilerin yetiştirilmesiyle ilgili eğitimlere ağırlık verileceği de bu toplantıda konuşuldu. 2019 Şubat ayında gerçekleşecek Akdeniz Turizm Forumu’nda “Turizmde Kadın” olgusunun çok daha detaylı vurgulanmasına karar verildi.

2019 AKDENİZ TURİZM FORUMU’NA GİDERKEN

Tüm bu konuşmalar, yapılan beyin fırtınası çalışmaları ve geçmiş dönem gerçekleşen forumların değerlendirilmesi, çağırabilecek konuşmacılar isim isim dikkate alınarak, 2019 Şubat ayında Malta’da gerçekleşecek Akdeniz Turizm Forumu’nun 1.5 gün olmasına karar verildi. Yarım günü masterclass denilen çalıştaylar, bir günü de forum olarak gerçekleştirilecek. Daha önceki yıllarda Türk Delegasyonu olarak yoğun katıldığımız bu foruma, bu sene hem kurumsal hem de bireysel MTF üyesi olan kişilerin haricinde de yoğun ilgi gösterileceğini umuyoruz. Çünkü bu sene devlet başkanları, turizm bakanlarının oluşturduğu panellerden tutun da top seviyedeki dünyaca ünlü keynote konuşmacılar, ünlü fasilatörlerin yönettiği çalıştaylar, açılış ve kapanıştaki show’lar, Akdeniz Orkestrası, Akdeniz Turizm Ödül Töreni ve Gala Gecesi ile çok keyifli olacak. Hem de dünyanın dört bir yanından konusunda uzman kişilerle network sağlama imkanı bulabileceksiniz. Şimdiden 15 Şubat’ınızı kimseye ayırmayın…

AKDENİZ TURİZM VAKFI HAKKINDA

AB fonu ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü desteğiyle Malta Merkezli olarak kurulan Akdeniz Turizm Vakfı (Mediterranean Tourism Foundation – MTF), 2019 yılında turizmin sürdürebilirliği için stratejik bakış açısı ile birçok projeye imza atacak ve gündem yaratacak. Türkiye’den Dr. Barbaros Kon’un da bulunduğu MTF Yönetim Kurulu’nda Malta, İtalya, Tunus, Cezayir, Fas, Mısır, Fransa’dan ve ayrıca geçmiş dönem Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Ürdünlü Talebi Rifai ve AB Parlemantosu Turizm Komitesi Başkanı Istvan Ujhelyi de bulunmakta. MTF’nin misyonu, hem kamu hem de özel sektörün çabalarını güçlendirerek Akdeniz’in barış, işbirliği ve refah alanına dönüştürmeyi, bölgede sürdürebilir turizmin büyümesine yapılacak yatırımları teşvik etmeyi ve bölgesel işbirliği projeleri ile Akdeniz turizmini güçlendirmeyi amaçlamakta. Bu amaçlar doğrultusunda yaptığı birçok faaliyetin yanında en önemli organizasyonu da senede bir defa düzenlediği, 39 ülkeden yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı Akdeniz Turizm Forumu’dur. Belli bir tema doğrultusunda gerçekleşen bu forum, Akdeniz dışından da çok değerli konuşmacılar, yatırımcılar, AB temsilcileri, bakanların, sivil toplum kuruluşları ve turizmcilerin katıldığı büyük bir platform olmakta.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top