YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

humanicheck

Humanicheck® ile kurumunuzun bütünsel mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

 • Mükemmeli Arama Toplantısı®
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi
 • Müşteri Memnuniyeti Anketi
 • Toplumsal Sorumluluk Anketi
 • Fonksiyonel Yönetim Analizi

humanicavision

Humanicavision® ile kurum kültür öğeleri belirlenir ve gelecek 3-5 yıl için stratejik eylem planlaması yapılır.

Vizyon

Misyon

Temel Değerler

Etik Değerler

Politikalar

Stratejik Amaçlar

Hedefler

Kritik Başarı Faktörleri

Eylem Planları

humaniconsult

Humaniconsult® ile kurumsal altyapı ve insan kaynakları süreçleri kurgulanır, çalışan bağlılığı yaratan bir kurum kültürü oluşturulur.

Genel Yönetim Danışmanlıkları

 • Stratejik Planlama
 • Yeniden Yapılandırma
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
 • Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
 • Marka Konumlandırma
 • Organizasyonel Yapılanma
 • Perakendecilik ve Mağazacılık Yönetimi
 • Yönetim Kurulu Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlıkları

 • Süreç Analizi
 • İş Analizi
 • İş Profilleri
 • Olması Gereken Süreç Kurguları
 • Organizasyon Tasarımı
 • Yetkinlik Sözlüğünün Hazırlanması
 • Yetkinlik Bazlı İş Profilleri
 • Gap’leri Çıkartma
 • İş Değerleme
 • Ücret Yönetim Sistemi
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Kariyer ve Yedekleme
 • Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi
 • Eğitim Yönetim Sistemi Kurulması
 • Onurlandırma ve Ödüllendirme
 • Yönetmeliklerin Hazırlanması
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Yönetim Kurulu Üyeliği

 • Holding/Grup/Şirket Profesyonel Yönetim Kurulu Üyeliği
Back To Top