Kariyeri Geliştirebilmek

Çalışanların hayatlarının en büyük kısmı işte ve uykuda geçiyor.  Bu kaynağın ne nedenle, kariyerinde mutlu olmayanlar aslında hayatlarında mutlu olmuyorlar.  İnsanı mutlu eden önemli faktörlerden birisi de gelişmek ve yükselmek.  Peki, kariyerinde gelişen ve yükselenlerin diğerlerinden farkları nedir?
Kariyerlerinde yükselenlerin ilk özelliği çalıştıkları işi mânalı bulmaları.  Mânalı bir işte çalıştıklarını düşünenlerin motivasyonu, işe bağlılığı, enerjileri yüksek oluyor.  Bu durum da iş tatmini, verimlilik, ve etkinlik artışı sağlayarak iş sonuçlarını etkiliyor.  Sosyal psikologlar insan için en büyük keyfin farklılık yaratabildiğini hissedebilmek olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle, birinci tavsiyem kendinize karşı dürüst olup, yetkinliklerinizin olduğu ve sevdiğiniz bir alana yönelmek, hobiniz ile işinizin örtüşmesini sağlamak.
Kariyerde başarılı olmanın ikinci önemli adımı zamanınızı ve enerjinizi etkin kullanabilmektir.  Çünkü zaman, hayat demektir, yaşam demektir.  Bu nedenle, bir insanı ve geleceğini en iyi tanımlayan unsur, zamanını nasıl kullandığıdır.  Zamanı kullanırken sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de düşünenler ve gelecek için yatırım yapanlar, geleceği şekillendirebilmek için adım atanlar, arzuladıkları geleceği yakalama şansını artırırlar.  Ancak, zaman insanlar için en demokratik olarak dağıtılmış kaynaktır.  Herkesin bir günde 24 saati vardır.  Zaman, geri döndürülmesi, depolanması ve durdurulması mümkün olmayan kıt bir kaynaktır.  Bu kıt kadar etkin kullanıldığı, insanların kendilerini ve çevrelerini ne kadar geliştirebildiklerini belirleyen en önemli unsurdur.
Zaman yönetiminde önemli olan günün işlerini önceliklendirmek değil, öncelikleri günlük programın içine dahil edebilmektir.  İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü acil ama önemli olmayan işlerle harcamaktadır.  Zamanında planlama yapılmadığı için acil hale gelen pek çok önemsiz iş, günlük hayatımızın önemli bir kısmını kaplamaktadır.  Gerçekte yapılması gereken, kişinin hayatındaki amacını, vizyonunu belirlemesi, zamanını mümkün olduğunca bu vizyonu gerçekleştirmeye yönelik kullanmasıdır.
Üçüncü önemli unsur olumlu düşünce yeteneğidir.  Çünkü, Hayat bir aynadır.  Siz ona gülümserseniz, o da size gülümser.   Olumlu düşünme yeteneğini kazanmak için insan öncelikle kendisiyle barışık olmalıdır.  Hatasız kul olmaz.  Yapılan hataları eleştirmek yerine, kendini geliştirme fırsatı olarak görmek daha yapıcı sonuçlar verir.   Olumlu düşünmek, hataları reddetmek değil, onları  birer iyileştirme fırsatı olarak görmek demektir.  Olumlu düşünmek, hataların bir daha ki sefer nasıl önlenebileceğini düşünmek ve bunun için plan yapmaktır.
Kariyerde yükselebilmenin en temel araçlarından birisi de takım çalışmasına yatkın olmak ve sosyal ağlara, bağlantılara önem vermektir. “Bir elin nesi var.  İki elin sesi var.”  Takım çalışması konusunda başarılı olan, farklı disiplinlerdekilerle birlikte çalışabilen yöneticiler, diğerlerine göre daha hızlı yükseliyorlar.  Yeni insan kaynakları sistemleri performans yönetiminde 360 derecelik değerlendirmelere yer veriyor.  Bu nedenle şirketin farklı departmanlarında iyi izlenimler bırakabilen yöneticilerin daha üst düzey görevlere gelebilme potansiyelleri de artıyor.  Şirketlerin rekabet ortamı ve piyasaları küreselleştikçe çok farklı kültürlerde çalışanları ve müşterileri iyi tanımak önemli bir özellik olarak ortaya çıkıyor.  Bu nedenle, farklılıkların ve çeşitliliğin yönetimi konusundaki deneyimler ve yetkinlikler yöneticileri ön plana çıkarıyor.  Çalışanların gönlüne ve zihnine hitap edebilen, onları sürekli gelişmeye yönlendirebilen, motivasyonlarını yüksek tutabilen insanlar kariyerlerinde daha başarılı oluyorlar.
Özetle, kariyerini geliştirebilmek isteyenlerin sergilemeleri gereken davranışları özümseyen ve yaşamının parçası haline getirebilenler toplumda daha etkin ve faydalı işlere imza atarak kendi mutluluk seviyelerini de artırıyorlar.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top