Mali İşler Müdürü

Tam Zamanlı
Türkiye Geneli
7 yıl önce yayınlandı

İş Tanımı

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Müşteri Firmamız adına Mali İşler Müdürü arayışımız bulunmaktadır.
 • Finansal yatırımların yönetimi, ilgili raporların hazırlanması, şirket hedefleri doğrultusunda şirket bütçesinin oluşturulması ve şirketin nakit akış planlamasının yapılması,
 • Şirket bütçesini ve yönetimsel raporları hazırlayacak, bilanço, gelir tablosu, beyannameler ve vergi mevzuatına hakim,
 • Finansal raporlama, nakit akışı ve maliyet raporlamaları konusunda tüm süreçlerin yönetilmesi,
 • Finansal planlama, kontrol, nakit akışı, kredi ve banka işlemleri konusunda tüm süreçlerin yönetilmesi,
 • Genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve maliyet raporlarıyla ilgili tüm muhasebe süreçlerinin yönetilmesi,
 • Vergi ve diğer resmi yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Firmanın hukuksal konularını şirket avukatı ile koordineli yürütülmesi İşlerin kontrol edilip sorumlu olarak üstlerine rapor edilmesi
 • Dönemsel mali tablo ve raporların hazırlanmasını sağlamak,
 • Firmanın bankalar, kredi kuruluşları, diğer mali kuruluşla ve devlet daireleri ile olan ilişkilerini yürütmek.

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmak,
 • Alanında en az 10 yıl, yöneticilik konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,
 • Stratejik Planlama ve İş Planlarının oluşturulması ve koordine edilmesi konularında yetkin, Kuruluşun büyüme ve gelişim stratejilerine yön verebilecek bakış açılarına sahip, Finans, Muhasebe, Bütçe, Mali İşler ile Yönetim Bilimleri konularında akademik bilgiye sahip,
 • Vergi hukuku, ticaret hukuku ve diğer mali mevzuat ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hâkim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,
 • Bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tabloları hazırlayabilecek, maliyet ve finansman konularında raporlama yapabilecek düzeyde ve denetim fonksyiyonları hakkında bilgi ve beceri sahibi,
 • Genel muhasebe, finansal planlama, nakit akışı, kredi, bütçe, banka işlemleri konusunda bilgi ve yönetim tecrübesi olan,
 • Mali ve finansal raporlamalar konusunda tecrübeli,
 • İyi derecede MS Office ve muhasebe paket programını kullanmak,
 • Tercihen İngilizce bilgisi olan,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olan.

İlan Özellikleri

PozisyonMali İşler Müdürü

Başvuru Yap

Lütfen geçerli bir E-posta adresi girin.
Lütfen geçerli bir telefon numarası girin.

Başvuru sahibi kişilerin, başvuru ile iletilen kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Humanica tarafından seçme ve yerleştirme amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.